Avgifter medlem


Vatten

Avläsning en gång om året ombedes i samband med ett utskickat mail i Maj 

Aktuell kostnad vatten/ kbm                                                                      15 kr

Medlemsavgift/år                                                                                      100 kr

Serviceavgift/år                                                                                         500 kr

Fiber

Betalningsperioderna är Januari-Juni  skickas ut i februari, period Juli -December skickas ut i augusti 

Kollektiv 3play halvår                                                      6 st  249kr     = 1494 kr

Medlemsavgift halvår                                                      6 st   51 kr      = 306 kr

Serviceavgift halvår                                                          1 st  50kr       = 50 kr