LÄNKAR.

                              Förbättra ditt WIFI hemma

                                 https://www.telia.se/privat/support/wifi-guiden

                                 Logga in på router Telia

                          https://www.telia.se/privat/support/info/logga-in-pa-router