Överlåtelse vid ägarbyte 

Vid försäljning av fastighet ska nuvarande ägare samt ny ägare underteckna de dokument som berör fastigheten

Dokumenten är giltiga när styrelsen skrivit under

När det gäller hemtelefon ska ägaren själv kontakta Telia för uppsägning eller medflytt

Detsamma gäller om ägaren beställt Tv kanaler utöver basutbudet

Ny ägare anmäler själv hemtelefon till Telia och anger fastighetsbeteckning samt Flicksäter Fiber Ekonomisk Förening

Fiberöverlåtelse

Vattenöverlåtelse