Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse


Flicksäter Fiber Ekonomisk Förening & Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening

Juli 2023-Maj 2024

September 2022-Juni 2023

Oktober 2021-Augusti 2022