Flicksäters Vatten- och Fiberförening

Om oss


Flicksäters Vatten- och Fiberförening är samlingsnamnet på Flicksäter Fiber Ekonomisk Förening och Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. Föreningen bildades 2012 med syfte att tillhandahålla fibernät, respektive högkvalitativt dricksvatten för medlemmarna.