KOSTNADER ANSLUTNING MEDLEM


Fiber

Medlemsinsats är 17.000 kr. Anslutningsavgift på 10.000 kr plus moms på denna tillkommer (totalt 29.500 kr). Vid besvärliga förhållanden kan ytterligare kostnader tillkomma.
Föreningen gräver fram till tomtgräns, medlemmen ombesörjer dragning på tomten och in i huset. När slangen är färdigdragen ombesörjer föreningen blåsning av fiber och inkoppling av mediaomvandlare.
Vill man nyttja vårt gruppavtal med Telia så ingår router och tv-mottagare.

Vatten


Medlemsinsats är 41.000 kr. Anslutningsavgift på 10.000 kr plus moms på denna tillkommer (totalt 53.500 kr). Vid besvärliga förhållanden kan ytterligare kostnader tillkomma.
Föreningen gräver fram till tomtgräns och skickar med tillräckligt med slang för att nå in i huset, samt en vattenmätare. Medlemmen ombesörjer dragning på tomten och in i huset, samt inkoppling av vattenmätaren.