Styrelsen informerar 

22.12.2021
Tyvärr fick vi ingen tilldelning av stödpengarna från PTS i år. Utbyggnad öster om E45 får därmed läggas på is tills vidare. Däremot jobbar vi på att ordna anslutning till de blivande medlemmar i Dykälla och Forsane som tidigare anmält intresse. Planen är att nyttja kommunens befintliga tomrör som ligger tillsammans med vattenledningen. Arbete pågår för detta, men det är några administrativa moment kvar innan vi kan blåsa fiber där i. 


Vidare så har några medlemmar fått problem med att fasta telefonin avslutats. För alla som har gruppavtalet (trippeln) så ska förstås bredbandstelefonin fungera även i fortsättningen.

Vi tror att anledningen till problemen är att telefonnumren inte porterats korrekt från riksnet till telia. Har ni fått brev om att telefonin kommer att upphöra, hör av er till telias kundtjänst, och be dem kolla om numret porterats.