Utbyggnaden fortsätter

24.02.2021

Utbyggnaden fortsätter!

I dagarna har Trafikverket godkänt vår ansökan om två fiberledningar under väg 173 vid Kärsrud och Dykällan. Entreprenören har fått startordern och vi hoppas att vi kan koppla in nya medlemmar 1:a mars enligt plan. Parallellt jobbar vi med vår ansökan om stödpengar från EU.